Palvelut

Paranna tuloksia markkinoinnin valmennuspalveluilla

Markkinoinnin valmennuksessa autamme sinua tai nykyistä markkinointikumppaniasi saamaan parempia tuloksia. Sillä ei ole väliä millainen nykyinen verkkosivustosi on tai mitä teknologiaa käytät.

Verkkokaupat ja varauskonseptit

Verkkokauppa tai varauspalvelu saa paremman tuoton, kun mainontaa arvioidaan ja kohdistetaan kokonaisuutena.


Uusintaostoja nopeuttamalla asiakkuuden elinkaaren arvo kasvaa.

Yhteydenotto- ja liidisivustot

Yhteydenottoja saadaan määrällisesti enemmän, kun sivusto houkuttelee oikeaa kohderyhmää.


Kun yhteydenoton "tekosyy" on psykologisesti oikea, kynnys yhteydenotolle madaltuu.

"Käyntikortti-" ja brändisivustot

Sivustot jotka eivät myy mitään, hyötyvät koko markkinointi- ja myyntiprosessin uudelleenmiettimisestä.


Jotta sivustolla olisi hyötyä ja merkitystä, laaditaan sille ihan räätälöity tehtävä, joka toimii myös teidän bisneksessä.

Mitä on valmennuspalvelu

Valmennus ei ole pelkkää tiedon esittelemistä tai koulutusta. Parempiin tuloksiin ja kasvuun päästään vain, kun nykyistä suoritusta pystytään parantamaan. Valmennus on aina räätälöity palvelukokonaisuus kokemuksen osoittamia parhaita käytänteitä noudattaen.

Sisältö perustuu tavoitteiden ja nykytilan väliseen kuiluun.

Kasvun hedelmät

Yritys voi hakea kasvua monilla keinoilla. Alla on esimerkkejä tyypillisistä lähestymistavoista suurempaan myyntiin ja ennustettavampaan kassavirtaan. Ennen monimutkaisuuksia, kannattaa hoitaa perusasiat kuntoon.

Lisää myyntiä

"Ai mitä tarvitaan? Hitokseen myyntii tietenkin."


Tämä on laiskan johtajan suusta. Asiansa osaava johtaja tietää kuinka paljon myyntiä tarvitaan tai mahdollisesti mistä tuoteryhmästä se tällä hetkellä puuttuu. Myös konsultti auttaa perusasioiden kuntoonlaittamisessa.

Rohkeampaa uusasiakashankintaa

Liidigenerointisaittien suurin synti on se, että ne eivät anna siihen syytä. Esitellään kyllä organisaatiokaaviota ja tarjotaan yhteydenottoa. Mutta jos ole arvolupausta, myyntitapahtuma edellyttää ostotapahtumaa.

Uusasiakashankinta paranee rohkaisemalla jo ennen ostopäätöstä.

Nykyisten asiakkaiden lisämyynti

Kasvata asiakkuuden elinkaaren arvoa lisäämällä ostokertojen määrää ja useutta. Saat myös kohdennettua uusasiakashankinnan budjettia paremmin.


Tarkemmat kehitysprojektit

Katsotaan missä on yrityksesi liiketoiminnan suurin potentiaali ja tehdään reittisuunnitelma sen saavuttamiseksi. Mitä verkko voisi tuottaa, jotta bisnes rullaisi paremmin?

Ehkä kerätään markkinointirekisteriä, parannetaan asiakkaan onboardausta tai luodaan palkinto-ohjelma? Ehkä valitaan ja otetaan myös käyttöön CRM- tai sähköpostimarkkinoinnin ohjelmisto..? Mahdollisuuksia riittää.

Valmis?

Kerro mitä liiketoimintasi tarvitsee