Asiakkuuden kokonaisarvo
korkeammaksi

Nykyiset asiakkaat ovat perimätiedon mukaan 7-kertaa auliimpia ostamaan kuin täysin uusi asiakas. Monet yritykset todistavat tätä ylpeänä, mutta samalla jättävät sen asiakkaan oman toimeliaisuuden varaan.

On vaarana menettää passivoituva asiakas sekä tuhlata resursseja vääriin kohteisiin.

Miten boss marketingin elinkaariarvon kasvattaminen toimii

Lisää ostokertojen määrää ja useutta

Ensimmäinen askel asiakkaan elinkaariarvon (customer lifetime value, CLV) kasvattamiseen on erotella jyvät akanoista omassa markkinointirekisterissään. Ja sitten tehdä hyviä ehdotuksia niille vanhoille asiakkaille.

Helpointa on erotella alustavat liidit maksavista asiakkaista. Mutta suurempaan tulokseen pääsee, kun erottelee asiakkaat erilaisiin ryhmiin joko tuoteryhmien tai asiakkuuden koon mukaan.

Kun ymmärtää, että jokainen uusi asiakas ei ole vain sen yhden ostokerran, vaan kaikkien ostokertojen arvoinen, on mahdollista käyttää asiakashankintaankin vähän enemmän paukkuja. Samalla kun vanhoihin asiakkaisiin ei tarvitse käyttää uusasiakashankinnan budjettia, rahaa on myös enemmän käytettäväksi uusiin asiakkaisiin.

Edullisinta ostokertojen lisäämistä on lisätä seuraava ostokerta kalenteriin jo edellisellä tapaamisella. Näinhän hierojat ja parturikampaajatkin tekevät.

Toiseksi edullisinta on sähköpostimarkkinointi. Ja toistuvat tilausperustaiset palvelut (siihen on syynsä miksi järjestys on tämä).

Järjestelmät

Asiakkuuden hallintaa ei oikein voi tehdä ilman CRM-järjestelmää tai sähköpostimarkkinoinnin järjestelmää.

Eri kehitysvaiheessa olevat yritykset tarvitsevat erilaisia järjestelmiä. Valitaan ja koulitaan yhdessä se sopivin.

Asiakasdata

Järjestelmästä on hyötyä vasta kun sillä on tietoa käytettävänä.

Asiakasta voi siirtää kohti seuraavaa asiakasryhmää. Asiakasdata myös varoittaa, milloin ote asiakkuudesta on lipeämässä.

Asiakaspalvelun prosessit

Kaiken keskiössä on kuitenkin asiakaspalvelijat itse. Heidän pitää sekä palvella asiakasta, myös palvella yritystä tarjoamalla valitulle järjestelmälle laadukasta dataa.

Myynnin, eikä järjestelmän itsensä vuoksi.

Valmis?

Kerro mitä liiketoimintasi tarvitsee