Mistä ulkoistetun markkinointipäällikön hinta muodostuu

Mistä ulkoistetun markkinointipäällikön hinta muodostuu

Kun erilaisia palveluita ulkoistaa, vaihtoehtoisena skenariona on hyvin usein yritykseen palkattu sisäinen työntekijä. Yritän tässä artikkelissa tehdä jonkinlaista vertailua ulkoisen ja sisäisen resurssin käyttämisen kustannuksista. Boss Marketingin palvelutarjoama huomioiden keskitymme markkinointipäällikön tai markkinointijohtajan tehtäviin.

Kuukausipalkasta vuosikustannukseen ja päivähintaan

Sisäiselle resurssille maksetaan yleensä kuukausipalkkaa. Ulkoiset resurssit laskuttavat yleensä tunti- tai päiväperusteista laskutusta.

Kun palkansaajan bruttopalkkaan lisätään työnantajan sivukulut, työlaitteet, työpisteen kustannukset, edut, loma- ja todennäköisesti sairauspoissaolopäivät , voidaan kustannuksia arvioida seuraavasti:

  • työpäivän kustannus on noin 10% kuukausipalkasta
  • vuoden kustannus on noin  20-kertaa kuukausipalkan koko

Luvut ovat luonnollisesti merkittäviä yksinkertaistuksia, mutta ilmentää suuruusluokkaa riittävän hyvin keskustelun helpottamiseksi.

Duunitorin 2021 tietojen mukaan markkinointipäällikön keskipalkka on 4 600 euroa. Se on siis keskiarvo ja tosiasiallisesti markkinointipäällikön voi rekrytoida useammasta hintahaarukasta, mutta palaamme siihen vielä uudelleen.

Keskimäärin siis markkinointipäällikön aiheuttama kustannus on

  • 460 euroa päivässä
  • 92 000 euroa vuodessa

Ulkoisen resurssin laskutusaste

Siinä missä palkattu työntekijä on teoreettisesti koko ajan tuottavassa työssä työnantajaansa nähden, ulkoistetulla työntekijällä näin ei ole. Lähelle päästään jos kyse on yksinkertaisesti vuokratusta työntekijästä, joka on käytännössä vuokrafirman palkkalistoilla.

Normaalisti ulkoistetun työntekijän työpotentiaalista menee merkittävä osa kaikenlaiseen muuhun tekemiseen. Tähän sisältyy hallinnolliset työt, uusien asiakkaiden hankkimiseen tähtäävä myynti ja markkinointi sekä oman asiantuntijuutensa ylläpitäminen ja kehittäminen.

Palkansaajan tapauksessa nämä asiat tapahtuvat normaalin palkan sisällä. Tehtävää toteuttaa joko palkansaaja itse tai mahdollisesti kokonaan joku toinen ihminen samassa yrityksessä.

Ulkoinen resurssi ei yleensä laskuta näitä tehtäviä (asiakkuuden omia hallinnollisia tehtäviä lukuunottamatta). Eikä se oikein reiluakaan olisi, koska esimerkiksi asiantuntijuuden kehittäminen palvelee kaikkia myöhempiä asiakkaita ja olisi siten uusille asiakkaille edullisempaa.

Lisäksi ulkoista resurssia tarjoava yritys toimii aina riskillä. Jossain kohtaa ei yksinkertaisesti ole laskutettavaa työtä tai työn suorittaja vaikkapa sairastuu. Normaalisti tämä riski on asiakasyrityksellä itsellään, kun se omia työntekijöitään palkkaa.

Pitää muistaa myös se, että jos henkilö haluaisi tehdä täysipäiväistä työtä, hän todennäköisesti olisi palkkatöissä.

Jos keskustelun vuoksi arvioimme laskutusasteeksi esimerkiksi 60%, laskennalliseksi päivähinnaksi tulee noin 770 euroa päivässä.

Mistä markkinointipäällikön palkkaluokasta tulee ulkoisia vuokraresursseja

Seuraavaksi on otettava huomioon se, millaista materiaalia ulkoistetuissa vuokraresursseissa on käytettävissä.

Kuten jo aiemmin todettiin 4 600 euron kuukausipalkka on markkinointipäälliköiden keskiarvo. On ihan mahdollista saada vastavalmistunut 2 500 eurolla tai joutua maksamaan jollekin erittäin kokeneelle ihmiselle 6 000 euroa kuukaudessa.

Kun näistä ihmisistä lasketaan päivän kustannukset 60% laskutusasteella, saadaan seuraavat luvut yhtä henkilötyöpäivää kohden

  • noviisi 420
  • keskiarvo  770
  • kokenut 1 000

Perusidea on, että hyvin harvat vuokraresurssia tarjoavat henkilöt ovat kokemuksen ja asiantuntijuuden halvimmassa hintahaitarissa. Ja vaikka olisikin, noviisia työntekijää ei välttämättä ole edes järkevää palkata osa-aikaiseksi resurssiksi, jos yrityksessä ei ole hänelle ketään ohjaajaa.

Ja mikäs päällikkö se sellainen on, jolla ei muka yhtään ole alaisia.

Itse asiassa termi ”manager” ei tarkoita että hänellä olisi välttämättä omia suoria alaisia. Vaan termi liittyy enemmän asioiden koordinointiin ja hallinnointiin eli managerointiin. Se, että markkinointipäällikön nimikkeellä kulkeva ihminen itse ruuvaisi Google Ads -mainosten tekstejä ja viilaisi powerpointeja myyntiedustajien oikkujen mukaan ei kuulosta oikealta tehtävänkuvalta. Tällaisen työnkuvan nimi on Marketing Specialist, joskin tällä nimikkeellä yleensä henkilö on nimensäkin mukaisesti erikoistunut esim Google Ads -mainosten tuottoon.

Olen tavannut yrityksen, jossa markkinoinnista ”vastasi” henkilö, jonka työtehtävä oli aivan muuta ja sekin osa-aikaisena opiskelujen ohessa.

Kun halutaan resurssi joka pystyy itsenäisesti viemään ja orkestroimaan yrityksen markkinointia eteenpäin kokonaisuutena, tarvitaan kokenut henkilö. Tällainen todennäköisesti pystyy myös tuottamaan saman hyödyn pienemmässä ajassa, kuin täysiaikainen heikompi resurssi.

Noviisin koko vuoden palkansaajan kustannuksella (50 000) saadaan noin 50-65 päivää kokeneemman vuokraresurssin työpanosta. Eli noin 4-5 päivää kuukaudessa.

Samalla rahalla saa kokoaikaisen noviisimarkkinoijan tai osa-aikaisen markkinointipäällikön. Hyvin usein heidän työtehtävänsä ovat täysin erilaisia.

Noviisimarkkinoija tarvitsee edelleen jonkun joka suunnittelee ja päättää. Joko se on toimitusjohtaja itse muiden kiireidensä ohessa. Tai sitten ihan oikea markkinointipäällikkö.

Käytännössä tarvitaan siis molemmat, mutta molempien täysipäiväiseen palkkaamiseen ei välttämättä riitä resursseja. Eikä välttämättä edes palkkaan suhteutettua järkevää tekemistä.

Silloin voikin olla ihan fiksua ulkoistaa molemmat.

Tai vuorotella kumpaakin resurssia.

Entäs markkinointijohtaja?

Silloin kun toimitusjohtaja itse ei ehdi tai halua kehittää yrityksen markkinointistrategiaa, tarvitaan markkinointijohtajan rooli. Tällainen ihminen osallistuu yrityksen päätöksentekoon johtoryhmän tasolla. Samaisen Duunitorin artikkelin mukaan sellaisen henkilön keskipalkka on noin 7000e/kk eli 700 euroa päivässä ja 140 000 euroa vuodessa. Tällaisen henkilön päivälaskutus olisi siis 1400e/htp.

Niitä saa noviisipäällikön hinnalla hiukan vajaa 3 päivää kuukaudessa.

Boss Marketingin laskutus perustuu viikkoihin

Viikkolaskutus sisältää projektin etenemisen, yhteistyön ja osapuolten välisen kommunikoinnin kyseisen kalenteriviikon aikana.

Viikkohinnoittelun etu on tuntilaskutuksen vaatiman mikromanageroinnin puuttuminen ja täysin kiinteän urakkahinnan arvioimisen mahdottomuuden välttäminen. Yritys maksaa siitä, että suunniteltu työ ja projekti pysyy yhdessäsovitussa tahdissa käynnissä. Mutta ei siitä, kuinka monta henkilötyötuntia yhden tunnin palaverista sitten osallistujamäärästä riippuen syntyy.

Asiakas ei maksa siitä, että tehdään töitä, vaan siitä että työ edistyy.

Valmis?

Kerro mitä liiketoimintasi tarvitsee

Epäilyttääkö? Tilaa uutiskirje