Mikä on hyvä markkinoinnin budjetti

Mikä on hyvä markkinoinnin budjetti

Yritysten kulmahuoneissa joskus pohditaan paljonko yrityksen pitäisi käyttää rahaa markkinointiin. Luonnollisesti mikä tahansa kuluerä halutaan pitää euromääräisesti mahdollisimman pienenä. Kun siitä kuluerän sijaan haluaakin tehdä investoinnin, asiaa miettii ehkä toisella asenteella. Euromäärän sijaan kannattaakin ehkä miettiä asiaa suhteessa liikevaihtoon.

Gartnerin tutkimuksen mukaan globaalisti yritykset käyttävät markkinointiin noin 7-10% liikevaihdosta suhteutettuna. Suomessa luku on tyypillisesti ollut huomattavasti pienempi. Tätä pidetään merkittävänä ongelmana ja syynä sille, että suomalaiset yritykset eivät menesty kansainvälisessä kilpailussa.

Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää markkinointiin alle 4% liikevaihdostaan. Noin viidennes jopa alle prosentin. Tosin ottaen huomioon, että valtaosa yrityksiä on yhden miehen mikroyrityksiä, ei heitä oikein voi siitä syyttääkään.

Minä väitän, että tässä on kuitenkin kyseessä tarkastelutapojen ero. Lasketaanko markkinoinnin kustannuksiin pelkät mainosbudjetit vai myös markkinointifunktion itsensä käyttämä raha?

Onko ongelma siis oikeasti se, että rahaa ei käytetä, vai että sitä ei käytetä oikein?

Markkinoinninkaan käyttämät rahat eivät ole kuluerä, vaan investointi.

Markkinoinnin kaikki käyttämät rahat

Sillä hetkellä kun yritys palkkaa erillisen työntekijän hoitamaan markkinointia, markkinointibudjetti kasvaa noin 50 000 eurolla sivukuluineen. Se yksinään on jo 5% miljoonan liikevaihdosta.

Lisäksi kyseinen markkinointipäällikkö saattaa käyttää ulkoista mainostoimistoa, jolle menee toimintatonni kuukaudessa.

Päälle vielä muutamat tuote-esitteet, ikkuna- tai ajoneuvoteippaukset, parit softalinsessit ja verkkosaitin ylläpitomaksut, niin ollaan jo aika lähellä 7% alarajaa. Eikä olla käytetty vielä kolikkoakaan mainosbudjettiin.

Ongelma ehkä on, että näitä rahoja ei mielletä markkinoinnin investoinneiksi vaan ihan satunnaiksi kulueriksi.

Ja jos yritys ei näe omaa sisäistä työtään arvokkaaksi, ei se välttämättä osaa nähdä arvoa myöskään ulkoiselle työlle.

Ulkoinen markkinointityö pitäisi aina nähdä vaihtoehtona sisäiselle työlle:

  1. mitä tämän työn teettäminen sisäisesti tulisi maksamaan
  2. mihin tämän työn teettäminen ulkoisella resurssilla vapauttaisi sen sisäisen työntekijän

Vasta silloin pystyy arvioimaan markkinoinnin käyttämiä rahoja investointina.

Sopivan kokoinen mainosbudjetti

Digimainonnan ”ongelma” on se, että sitä voi tehdä tosi edullisesti. Vaikkapa vain 100 eurolla kuukaudessa.

Se on tietysti hyvä asia, jos kulut halutaan pitää todella matalana. Mutta investointina tarkasteltuna rahan pyörittämiseen  menee enemmän vaivaa kuin mitä siitä voi saada tuottoa.

Jos yhdellä mainoseurolla saa vaikka 10 euroa takaisin, saa 100 euron mainosbudjetilla kuitenkin vasta 1 000 euroa ja 12 000 euroa vuodessa.

Mikäli 1meur liikevaihdon yritys tavoittelee mainonnalla vaikka 10% osuutta liikevaihdosta, pitäisi mainontaan siis käyttää reilu 800 euroa kuukaudessa.

Rehellisesti sanottuna kymmenkertainen tuotto yhdelle mainoseurolle ei tapahdu ihan helposti ennen kuin pystyy käyttämään mainontaan huomattavasti suurempia budjetteja.

Mainosbudjettia arvioitaessa pitää muistaa myös kaksi asiaa

  1. mikä on edes teoreettinen tuottomahdollisuus käytetylle mainosbudjetille
  2. mikäli mainosbudjetti antaa hyvän tuoton, mainosbudjetin rajoittaminen rajoittaa myös tuottoa

Käytä rahaa viisaasti

Käytä markkinoinnin pelimerkkejä viisaasti. Mieti onko työ tuottavampaa tehdä sisäisesti vai ulkoa ostettuna palveluna. Ja kun saat mainosbudjetin toimimaan hyvin, älä anna keinotekoisten säästökuurien rokottaa sitä ilman kunnon perusteluja.

Sijoita markkinoinnin ja luottokorttifirman rahat sinne, missä niillä on paras tuotto.

Valmis?

Kerro mitä liiketoimintasi tarvitsee

Epäilyttääkö? Tilaa uutiskirje