Enemmän euroja 
mainonnan ohjauksella

Mainonnan suuri ongelma on se, että sen tuloksia ei tiedetä. Tykkäyksiä ja klikkauksia kyllä raportoidaan, mutta se kertoo enemmän rahan kulumisesta, kuin saaduista tuloksista.

Miten boss marketingin mainonnan ohjaus toimii

Potentiaali ja yhteispeli

Digimainonta on parhaimmillaan silloin kun käytetylle eurolle pystytään luotettavasti määrittelemään useampi saatu euro. Ja vielä parempi kun eri mainoskanavat vielä eivät kannibalisoi toisiaan.

Hyvässä mainonnan ohjauksessa ensin määritellään halutut tulokset ja sitten edellytykset niiden täyttämiseksi. Mainonta jaetaan seurattaviin kampanjoihin, joita pystytään seuraamaan vertailukelpoisesti ja yhteismitallisesti. Mainonnalle tehdään automatisoitu raportti ja tuloksia, sekä niiden poikkeamia seurataan säännöllisesti.

Mainonta ei saisi alkaa mainosmyyjän aloitteesta, vaan yrityksen oman suunnittelun tuloksena.

Realismitarkistus

Onko käytettävällä mediabudjetilla edes teoriassa mahdollisuus vaikuttaa liiketoimintaan merkityksellisesti

Numeroiden tarkistus

Tykkäykset ja klikkaukset sikseen: Paljonko mainonnasta oikeasti tulee tuloksia ja tukeeko se yrityksen strategiaa.

Mainonnan merkitseminen

Vuoden mainonta jaetaan sopivaan määrään kampanjoita, jotka koostuvat yksittäisistä mainoksista useissa eri kanavissa. Vain siten voi nähdä mainonnan kokonaiskuvan.

Valmis?

Kerro mitä liiketoimintasi tarvitsee