7+5 askelta konversio-optimointiin (eikä mikään niistä ole A/B-testaus)

7+5 askelta konversio-optimointiin (eikä mikään niistä ole A/B-testaus)

A/B-testauksen pitämistä konversio-optimointina on vähän sama, kuin pitäisi verikokeita työterveyshuoltona. Se ei siis ole sama asia.

Konversio-optimoinnissa parannetaan konversioiden määrää absoluuttisesti. Tai konversioprosenttia suhteellisesti.

Jos sivuston konversiosuhde on 5% ja vierailijoita 200 kappaletta, syntyy konversioita 10 kappaletta.

Konversio-optimointia on

 • tuplata konversioprosentti ja saada näin 20 kappaletta konversioita
 • tuplata vierailijoiden määrä ja saada näin 20 kappaletta konversioita
 • puolittaa vierailijoiden määrä vaikuttamatta konversioiden määrään, jolloin konversioprosentti nousee

Konversio-optimoinnissa aihetta voi siis lähestyä useasta suunnasta.

Ja ennen ensimmäistäkään A/B-testiä pitää käydä läpi seitsemän askeleen ohjelma, jossa tunnistetaan kehityskohteita.

 1. toiminnallisten teknisten vikojen tunnistaminen
 2. parhaiden tai hyvien käytänteiden heuristinen arviointi
 3. vierailudatan hyödyntäminen
 4. käyttäytymisdatan hyödyntäminen
 5. käyttäjäkyselyt
 6. testausryhmät
 7. hypoteesit

Heuristisessa arvioinnissa ammattilaisen silmä kyseenalaistaa kohdesivujen elementtejä tai sivukokonaisuuksia esimerkiksi näiden tekijiöden osalta:

 1. johdonmukaisuus
 2. selkeys
 3. lisäarvo
 4. epäilys
 5. huomiovarkaat

Vasta kun hypoteesi on tehty, on jonkinlaisen testin aika. Testi voi olla

 • A/B-testi
 • A/B/C-testi
 • A/B- ja x/C -testien yhdistelmä eli ns bandit-testi
 • Samanaikaisten A/B/C- ja M/N/O-testien kaikki kombinaatiot eli ns monimuuttujatestit

Monimuuttujatestiä kutsutaan myös MV-testiksi, multivariate-testiksi tai multivariant-testiksi.

Monimuuttujatestiä käytetään silloin, kun yhdellä sivulla halutaan testata esimerkiksi kolmea erilaista otsikkoa ja kolme erilaista CTA-painiketta kaikkien vaihtoehtojen yhdistelminä. Tällöin siitä tulee siis tällainen testi:

AM / AN / AO / BM / BN / BO / CM / CN / CO

Kerron myöhemmin lisää, miten testikohteita tunnistetaan, sekä miten ja millä testejä rakennetaan.